Væggelusen er en tæge og har en suge snabel. Væggelusen er en af de få tæger der lever af blod. De voksne væggelus kan blive op til 1 cm. lang og dens farve er nærmest rødbrun.

Væggelusen er lyssky, om dagen sidder de gemt i revner og sprækker, men om aftenen kommer de frem for at opsøge byttet – som de finder ved at gå efter varmen. De foretrækker menneskeblod. En voksen væggelus er 5-10 minutter om at suge sig mætte i blod. En hun væggelus lægger sine æg på skjulesteder, hvor de klæbes fast til underlaget. Den lægger 4-5 æg om dagen – i alt ca. 200.

Der er stor forskel på folks følsomhed over for væggelusebid, nogle generes overhovedet ikke, medens biddene hos andre svulmer voldsomt op. Biddene kendes lettest fra loppestik på deres placering. Lopper bider gerne på kroppen under stramtsiddende beklædning, medens væggelus næsten altid vælger at bore snablen i utildækkede hudpartier, hænder, arme, hals, fødder, populært sagt – alt hvad der stikker uden for dynen.

 

Væggelusene spredes overvejende med tøj og bagage. De kan dog i visse tilfælde selv vandre fra lejlighed til lejlighed langs rør mm. Især i lejligheder – men også hvis man bor i eget hus – vil det normalt være en fordel at lade en erfaren skadedyrbekæmper tage sig af sagen. Vi har det fornødne kendskab til dyrenes vaner og tilholdssteder som er en forudsætning for et effektivt resultat. Ved forkert eller utilstrækkelig behandling risikerer man at væggelusene jages væk – og hermed er der risiko for at de spredes til andre rum eller lejligheder.

Væggelusbekæmperen50 69 45 20
info@skadedyr-fri.dk